Brief College

Meneer de Voorzitter, geachte commissieleden en overige aanwezigen,
Mijn naam is Ben Jonker. Ik ben voorzitter van het wijkplatform Bankras-Kostverloren en spreek in die hoedanigheid in.
De bewoners van de wijk waren zeer teleurgesteld dat ze uit de krant moesten vernemen dat er een raadsvoorstel is om in de helft van de wijk Bankras-Kostverloren parkeervergunningen in te voeren. Ons inziens heeft het College in deze niet zorgvuldig gehandeld en heeft weinig respect getoond voor de wijkbewoners. Waarom zijn de wijkbewoners niet per brief geïnformeerd over dit raadsvoorstel, zoals dat bijvoorbeeld wel is gebeurd in Randwijck?
Ik ga geen discussie aan over de voor- en tegenargumenten voor de invoering van parkeervergunningen. Wel vraag ik het volgende:

1. Houdt het raadsvoorstel voor Bankras-Kostverloren aan
2. Verzoek het College om de wijkbewoners per brief te informeren
3. Vraag het College om een professionele consultatie van de wijk
4. Behandel de uitkomst van de professionele consultatie zorgvuldig
5. Behandel daarna het aangehouden Raadsvoorstel voor de wijk Bankras-Kostverloren.

Gelet op de impact voor het invoeren van parkeervergunningen verwacht de wijk Bankras-Kostverloren een zorgvuldige en respectvolle benadering door het College.
Tot zover mijn inspraak.

Ik dank u voor het aanhoren daarvan.

Volleyballers Oranje keren terug in Bankras

Het Nederlands volleybalteam zal op vrijdag 12 mei terugkeren in de wijk Bankras in Amstelveen. De equipe van bondscoach Gido Vermeulen speelt ’s avonds in de Emergohal een oefeninterland tegen Tsjechië, ter voorbereiding op het WK-kwalificatietoernooi (23-28 mei). Deze interland is het klapstuk van de activiteiten in de Bankraswijk, waar voorafgaand aan de wedstrijd het Bankrasmonument onthuld zal worden.
 
De Bankrashal is een begrip in de Nederlandse volleybalgeschiedenis. In deze sporthal sloot het Nederlands volleybalteam zich onder leiding van coach Arie Selinger dagelijks op om fulltime te trainen, zonder in de competitie uit te komen. Dit zogenaamde ‘Bankrasmodel’ leidde er jaren later toe dat Oranje onder leiding van coach Joop Alberda goud veroverde op de Olympische Spelen van Atlanta.
 
Michel Everaert, directeur evenementen van de Nevobo, verheugt zich op de terugkeer naar de Bankras: “De Bankras heeft een cruciale rol gespeeld in de geschiedenis van het Nederlandse volleybal, sterker nog, het is enorm belangrijk geweest voor de Nederlandse sport in zijn geheel. Veel Nederlandse topvolleyballers hebben hun eerste stappen op weg naar de top in de Bankrashal gezet. Ons nationale volleybalteam draagt graag bij aan deze dag waarop de wijk Bankras in het zonnetje wordt gezet.”

Wethouder welzijn Jeroen Brandes en wethouder sport Peter Bot: “De afgelopen jaren zijn we in Amstelveen succesvol bezig geweest met de uitvoering van Gezond in de stad. De samenwerkende partijen, zoals scholen, huisartsen, wijkplatform en GGD, hebben zich met Sportclub Bankras laten inspireren door het gedachtegoed van het bekende Bankras Model. Gezamenlijk hebben zij de afgelopen maanden vijf initiatieven ontwikkeld om de gezondheid en de sociale samenhang in de wijk te verbeteren. De onthulling van het Bankrasmonument is een mooi symbool voor de successen die zijn behaald, zowel voor de volleyballers als voor de initiatieven in de wijk.”

Het Nederlands volleybalteam bereidt zich in mei voor op het WK-kwalificatietoernooi dat van 23 t/m 28 mei wordt gespeeld in Koog aan de Zaan en in Apeldoorn. Oranje heeft een unieke kans om zich voor eigen publiek te plaatsen voor het Wereldkampioenschap, waar het voor het laatst aan deelnam in 2002. Het Wereldkampioenschap 2018 wordt gespeeld in Italië en Bulgarije. 

NACHT VAN DE VLEERMUIS – 26 en 27 aug 2016

media_l_538846NACHT VAN DE VLEERMUIS.

Wat weet u van … VLEERMUIZEN IN AMSTELVEEN ?

Graag doet het IVN afdeling Amstelveen mee met deze landelijke actie.

Zeker een goede gelegenheid om zelf eens nader kennis te maken met

deze mysterieuze zoogdieren en ze te zien vliegen in een van de prachtige parken

van onze groene stad.

Na zonsondergang komen ze te voorschijn. We hebben drie locaties uitgekozen waar

meerdere soorten zichtbaar zullen zijn.

U kunt kiezen uit:

  • 26 augustus    DE BANKRAS/KOSTVERLOREN-HEUVEL of
  • 26 augustus      DE RUYSLAAN/KRUISKERK en
  • 27 augustus   HET KLEINE LOOPVELD.

We verzamelen om 21.00 uur en wandelen dan ruim een uur met

leden van de werkgroep.

Vertrekpunten zijn respectievelijk:

  • Wijkcentrum Alleman,
  • Kinderdagverblijf De Ruyschlaan 193 A en
  • Kruispunt Kalfjeslaan – Rentmeesterslaan

Deelname is gratis en kinderen geen bezwaar.

Heeft u nog vragen, e-mail jangde@xs4all.nl of bel 06-20396438

met Jan de Jong,

IVN vleermuiswerkgroep Amstelveen

Uitnodiging “Ger, Mijn Hoofd in Eigen Hand”

Vanuit het WWZ team Bankras/Kostverloren nodigen wij u van harte uit voor de

documentaire over Dementie van Pim Giel

“Ger, Mijn Hoofd in Eigen Hand”

Woensdag 8 juni om 16:00 uur in Alleman

Wat doet dementie met je relaties? En hoe hou je eigen regie

Ger de hoofdrolspeler wordt gevolgd als kritische Alzheimerpatiënt.
De documentaire laat zien wat zijn wensen zijn, wat de impact van zijn dementie in zijn leven is, hoe hij praktische zaken heeft geregeld en hoe hij zijn huidige leven een zinvolle invulling geeft.

 

Inloop: 16.00 uur
Film:     16.30-17.30 uur (kom op tijd)

Daarna is er gelegenheid om met elkaar na te praten over oplossingen.
Pim Giel, de maker van de documentaire is aanwezig. Tussendoor wordt er soep en broodjes geserveerd en om 19.00 uur is het programma afgelopen.

Deze middag is voor bewoners, winkeliers en professionals uit Bankras Kostverloren.

I.v.m. de soep en broodjes graag wel even aanmelden.

Screen Shot 2016-05-31 at 15.11.35

Aanmelden voor 24 mei via: receptie@vita-amstelland.nl

Tel: 020 645 39 45 (Alleman)
06 134 762 80 (W.Stokkel)

Locatie: WijkcentrumAlleman
Den Bloeyenden Wijngaerdt 1

Entree: gratis

Screen Shot 2016-05-31 at 15.11.16mijnhoofddefilm

Uitnodiging netwerkbijeenkomst Sportclub Bankras

`Van Bankras naar Rio`
Uitnodiging netwerkbijeenkomst Sportclub Bankras

`20 jaar nadat het Bankras Model uniek Olympisch Goud opleverde, staat het idee nog steeds voor een droom die werkelijkheid kan worden. De saamhorigheid van een groep mensen met een missie en een unieke aanpak maakte ongekende krachten los zowel bij het individu als in een organisatie. In de huidige topsport werkt het model nog steeds. Het is onze uitdaging om wat in de topsport nog steeds resultaat oplevert voor een brede en gezonde samenleving in te zetten`.

Beste samenwerkingspartner,
Op 18 februari organiseren ondergetekenden een netwerkbijeenkomst voor Sportclub Bankras . Eind 2015 bent u hierover geïnformeerd door Elena Nabatova met een vooraankondiging. Deze bijeenkomst is onderdeel van de GIDS aanpak.

In deze bijeenkomst willen we samen met u aan de hand van het Bankras Model en het olympisch gedachtengoed het initiatief Sportclub Bankras toelichten. In de bijlage vindt u meer informatie over dit initiatief. Dit zal gebeuren aan de hand van diverse beweegideeën. De afgelopen maanden zijn er al diverse gesprekken gevoerd met mensen uit de wijk en samenwerkingspartners over het initiatief.

Tijdens deze bijeenkomst krijgt u de mogelijkheid om te reageren en de komende periode mee te doen als partner of deelnemer in de Sportclub.

We hopen u te mogen verwelkomen op 18 februari bij RKAVIC. Wilt u uw aanwezigheid bevestigen via emailadres: annema.johan@gmail.com.

Met vriendelijke groeten,
Elena Nabatova, Bart Logchies en Johan Annema
Datum : 18 februari 2016.
Tijdstip : 09:00-11:00 uur.
Locatie : Voetbalvereniging RKAVIC, Sportpark, Escapade 5, 1183 NM Amstelveen
Bijlage : Notitie Sportclub Bankras.
Onderwerpen : O.a. oprichting Sportclub, lancering beweeginitiatieven van diverse partners en
aandacht voor vluchtelingen.

Bekijk hier de uitnodiging

Brief gemeente A’veen Noodopvang vluchtelingen

Klik op het onderstaande document om te openen. 

PERSBERICHT GEMEENTE AMSTELVEEN

Betaald parkeren en blauwe zone op Kostverlorenhof

datum 17 november, 2015

Deze week wordt de parkeerinrichting op Kostverlorenhof aangepast. Het vrij parkeren vervalt en daarvoor in de plaats komt betaald parkeren en een blauwe zone. Op deze manier wil de gemeente het langparkeren tegengaan en de parkeerplaatsen zo veel mogelijk laten gebruiken door de eigenlijke doelgroep: bewoners, ondernemers en het winkelend publiek.

De tijden voor kort betaald parkeren wijzigen niet. Deze zijn bepaald op maandag van 13.00-18.00 uur en dinsdag tot en met zaterdag van 09.00-18.00 uur voor maximaal 2 uur. Voor de blauwe zone parkeerplaatsen zullen dezelfde tijden en maximale parkeerduur worden gehanteerd.

Bewoners en ondernemers kunnen een vergunning aanvragen door gebruik te maken van DigiD of E-herkenning via het digitale loket https://amstelveen.citypermitloket.nl.

Bewoners of ondernemers die niet over DigiD of E-Herkenning beschikken, kunnen een vergunning aanvragen door contact op te nemen met de Balie Bouwen en Vergunningen. De openingstijden van de Balie Bouwen en Vergunningen zijn: maandag tot en met woensdag van 08.30 uur tot 15.30 uur, donderdag van 08.30 uur tot 16.30 uur en vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur.

informatiebijeenkomst woensdag 4 november

Screen Shot 2015-10-30 at 21.09.56
Op woensdag 4 november van 16.30 tot 19.00 uur organiseren we een informatiebijeenkomst over de Amstelveenlijn in het Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert.

U bent van harte welkom om te horen hoe het staat met de toekomstige tramverbinding tussen Amstelveen Westwijk en Amsterdam Zuid. De medewerkers van het project praten u graag weer bij over wat er tot nu toe is gebeurd, wat de verdere plannen zijn, hoe de besluitvorming verloopt en hoe u daar nog invloed op kunt uitoefenen. U kunt met hen in gesprek en uw vragen stellen of uw bezorgdheid delen.

U hoeft zich niet aan te melden voor deze bijeenkomst. Kom gewoon langs wanneer het u het beste uitkomt.

Woensdag 4 november
16.30 – 19.00 uur
Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert
A.J. Ernststraat 112
Amsterdam

We beseffen ons terdege dat het vrij kort dag is, maar hopen u desondanks van harte te mogen verwelkomen op deze bijeenkomst. Kent u iemand die ook belangstelling heeft voor deze bijeenkomst? Zeg het vooral voort.

Meer informatie?
Meer informatie over de Amstelveenlijn vindt u op www.amstelveenlijn.nl. Heeft u vragen, dan kunt u ons ook altijd bereiken via info@amstelveenlijn.nl of bellen naar 020 – 470 4070 (24 uur per dag/7 dagen per week bereikbaar).

Met vriendelijke groet,

Projectteam Amstelveenlijn

Testen nieuw veiligheidssysteem metro

BERICHT VIA NIEUWSBRIEF AMSTELVEENLIJN:

Geachte heer/mevrouw,

Van mijn collega, die voor het team Signalling & Control (S&C) van Metro en Tram werkt, begreep ik dat er in augustus en september een aantal nachten wordt getest tussen station Zuid en Amstelveen Westwijk.
Het team S&C bouwt een nieuw veiligheidssysteem, niet alleen op de Noord/Zuidlijn maar ook gefaseerd op de rest van het metronet. De verkeersleiding gaat hiervoor ook over op een andere aansturing.
Uiteraard moet ook de nieuwe aansturing worden getest. Dit gebeurt de komende maanden in een aantal nachten waarin het bestaande systeem op de Amstelveenlijn door het nieuwe verkeersleidingsysteem moet worden aangestuurd.

Testen in de nacht, Amstelveen
Komend weekend zijn de eerste twee testnachten, van zaterdag 29 op zondag 30 augustus en van zondag 30 op maandag 31 augustus.
De volgende testnachten in Amstelveen zijn in de nacht van zaterdag 12 op zondag 13 september. En van zondag 13 op maandag 14 september.
Ook tussen 18 en 22 september test Metro en Tram ’s nachts nog een aantal keer op de Amstelveenlijn.
Hier kunt u hinder van ondervinden omdat er normaal gesproken natuurlijk niet in de nacht wordt gereden.
Dit vinden wij heel vervelend maar met deze testritten kan het helaas niet anders.

Vragen en informatie
Heeft u vragen over deze testritten, dan kunt u contact opnemen met Gemeente Amsterdam, Metro en Tram, 020-4704070 of info.metro.tram@amsterdam.nl
GVB zal dit weekend ook een flyer bezorgen bij de naaste bewoners.

Kijk voor meer informatie over het nieuwe veiligheidssysteem op de website:
http://wijnemenjemee.nl/#!/nieuws/eerste-testfase-nieuw-veiligheidssysteem-metro-gestart
of
http://wijnemenjemee.nl/nieuws/nieuw-metro-veiligheidssysteem

Met vriendelijke groet,

Mede namens mijn collega Esther Hesp,

Wendy van der Meulen
Communicatieadviseur Amstelveenlijn
Metro en Tram

Bezoekadres: Entrada 701 – 4e, 1114 AA Duivendrecht
Postadres: Postbus 2181, 1000 CD Amsterdam

www.amsterdam.nl
www.amstelveenlijn.nl

Kookvrijwilligers gezocht

Het bewonersoverleg van maandag jl. leverde weer een nieuwe activiteit op die in Alleman zou kunnen plaatsvinden: koken voor wijkbewoners die er nooit toe komen eens gezellig buitenshuis te eten.

Een dergelijke activiteit kenden we vroeger al (de Allemanshap), maar die ging zo’n 10 jaar geleden ter ziele. Afgelopen maandagavond kwam het idee ter sprake, waarop zich meteen al 2 mensen aanmeldden om te koken. Geweldig natuurlijk, maar wil zo’n activiteit van de grond komen dan heb je minimaal zes mensen nodig.

Dus wie denkt een bijdrage te kunnen leveren aan deze activiteit: geef je op bij Ben Voorend of Sanne Joosen in het centrum. Zij zorgen voor de kennismaking met de andere vrijwilligers en kunnen helpen bij het opstarten van deze activiteit. Vooralsnog wordt gedacht aan een frequentie van één à twee keer per maand.

Aanmelden via b.voorend@aanz-amstelveen.nl, of s.joosen@aanz-amstelveen
Meer informatie via Ben Voorend, 020-6453945.