NACHT VAN DE VLEERMUIS – 26 en 27 aug 2016

media_l_538846NACHT VAN DE VLEERMUIS.

Wat weet u van … VLEERMUIZEN IN AMSTELVEEN ?

Graag doet het IVN afdeling Amstelveen mee met deze landelijke actie.

Zeker een goede gelegenheid om zelf eens nader kennis te maken met

deze mysterieuze zoogdieren en ze te zien vliegen in een van de prachtige parken

van onze groene stad.

Na zonsondergang komen ze te voorschijn. We hebben drie locaties uitgekozen waar

meerdere soorten zichtbaar zullen zijn.

U kunt kiezen uit:

  • 26 augustus    DE BANKRAS/KOSTVERLOREN-HEUVEL of
  • 26 augustus      DE RUYSLAAN/KRUISKERK en
  • 27 augustus   HET KLEINE LOOPVELD.

We verzamelen om 21.00 uur en wandelen dan ruim een uur met

leden van de werkgroep.

Vertrekpunten zijn respectievelijk:

  • Wijkcentrum Alleman,
  • Kinderdagverblijf De Ruyschlaan 193 A en
  • Kruispunt Kalfjeslaan – Rentmeesterslaan

Deelname is gratis en kinderen geen bezwaar.

Heeft u nog vragen, e-mail jangde@xs4all.nl of bel 06-20396438

met Jan de Jong,

IVN vleermuiswerkgroep Amstelveen