Kookvrijwilligers gezocht

Het bewonersoverleg van maandag jl. leverde weer een nieuwe activiteit op die in Alleman zou kunnen plaatsvinden: koken voor wijkbewoners die er nooit toe komen eens gezellig buitenshuis te eten.

Een dergelijke activiteit kenden we vroeger al (de Allemanshap), maar die ging zo’n 10 jaar geleden ter ziele. Afgelopen maandagavond kwam het idee ter sprake, waarop zich meteen al 2 mensen aanmeldden om te koken. Geweldig natuurlijk, maar wil zo’n activiteit van de grond komen dan heb je minimaal zes mensen nodig.

Dus wie denkt een bijdrage te kunnen leveren aan deze activiteit: geef je op bij Ben Voorend of Sanne Joosen in het centrum. Zij zorgen voor de kennismaking met de andere vrijwilligers en kunnen helpen bij het opstarten van deze activiteit. Vooralsnog wordt gedacht aan een frequentie van één à twee keer per maand.

Aanmelden via b.voorend@aanz-amstelveen.nl, of s.joosen@aanz-amstelveen
Meer informatie via Ben Voorend, 020-6453945.