Brief College

Meneer de Voorzitter, geachte commissieleden en overige aanwezigen,
Mijn naam is Ben Jonker. Ik ben voorzitter van het wijkplatform Bankras-Kostverloren en spreek in die hoedanigheid in.
De bewoners van de wijk waren zeer teleurgesteld dat ze uit de krant moesten vernemen dat er een raadsvoorstel is om in de helft van de wijk Bankras-Kostverloren parkeervergunningen in te voeren. Ons inziens heeft het College in deze niet zorgvuldig gehandeld en heeft weinig respect getoond voor de wijkbewoners. Waarom zijn de wijkbewoners niet per brief geïnformeerd over dit raadsvoorstel, zoals dat bijvoorbeeld wel is gebeurd in Randwijck?
Ik ga geen discussie aan over de voor- en tegenargumenten voor de invoering van parkeervergunningen. Wel vraag ik het volgende:

1. Houdt het raadsvoorstel voor Bankras-Kostverloren aan
2. Verzoek het College om de wijkbewoners per brief te informeren
3. Vraag het College om een professionele consultatie van de wijk
4. Behandel de uitkomst van de professionele consultatie zorgvuldig
5. Behandel daarna het aangehouden Raadsvoorstel voor de wijk Bankras-Kostverloren.

Gelet op de impact voor het invoeren van parkeervergunningen verwacht de wijk Bankras-Kostverloren een zorgvuldige en respectvolle benadering door het College.
Tot zover mijn inspraak.

Ik dank u voor het aanhoren daarvan.