Het Platform

Bako_1Het wijkplatform, dat bent u samen met andere bewoners. Jong en oud, iedereen is welkom. Naast de bewoners bestaat het platform uit vertegenwoordigers van verschillende netwerken (bewonerscommissies, huurdersverenigingen, verenigingen van eigenaren, winkeliersverenigingen et cetera). Het wijkplatform kent dus geen vaste groep. De bewoners die op een bijeenkomst aanwezig zijn, vormen op dat moment het wijkplatform. Het wijkplatform heeft een kern van actieve bewoners die het dagelijks bestuur vormt en de lopende zaken regelt, zoals het voorbereiden van de bewonersvergaderingen.

Dagelijks Bestuur Bankras-Kostverloren bestaat uit:
Voorzitter: Ben Jonker

Het DB wordt ondersteund door  Sanne Joosen van Participe-Amstelland. Zij zal dienen als wijkcoach van Bankras Kostverloren en is te bereiken op s.joosen@participe.nu.

Wat doet het wijkplatform Bankras-Kostverloren?

  • Het wijkplatform houdt zich bezig met initiatieven die tot doel hebben de woon- en leefomstandigheden in uw buurt/wijk te verbeteren.
  • Op de bijeenkomsten van het wijkplatform worden de plannen besproken die de gemeente heeft met betrekking tot de wijk.
  • Het wijkplatform geeft – gevraagd en ongevraagd – advies aan het gemeentebestuur; de bewoners kunnen op deze manier invloed uitoefenen op de besluitvorming.
  • Het wijkplatform bestaat uit alle wijkbewoners die aanwezig zijn op een bijeenkomst van het wijkplatform. Dat kunt u ook zijn! Ook uw mening telt.

Hoe werkt het Wijkplatform?

Het wijkplatform Bankras/Kostverloren (BaKo) is een vrijwilligersorganisatie en heeft een gekozen voorzitter, aangevuld met enkele wijkbewoners die samen de kerngroep vormen, oftewel het dagelijks bestuur. Het bestuur houdt zich bezig met het initiëren en coördineren van activiteiten in de wijk, en speelt hiermee in op actuele ontwikkelingen in de wijk. Ook onderhoudt zij contacten met gemeentelijke instanties en verzorgt de wijkplatformvergaderingen.

Het wijkplatform komt vier keer per jaar bijeen. In de vergadering komen allerlei zaken aan de orde die in de buurt spelen. Kijk op de Agenda wanneer en waar het wijkplatform vergadert.

Ook u kunt meedoen

Graag zelfs. U kunt op allerlei manieren meedoen. Wilt u weten wat er speelt, heeft u ideeën om de wijk te verbeteren of wilt u iets organiseren? Kom langs en leg het voor aan het bestuur van het wijkplatform. Wilt u actief meedenken over zaken die de wijk aangaan of zich inzetten voor de wijk? Het wijkplatform functioneert dankzij betrokken bewoners en enthousiaste vrijwilligers – voor vaste en eenmalige activiteiten. Doe mee, want de wijk is ‘voor en door’ elkaar. U bent van harte welkom!

Werkgroepen

Voor zaken die veel voorbereiding vragen goed in de wijkplatformvergadering te kunnen behandelen, kan het wijkplatform werkgroepen instellen. Deze zijn veelal samengesteld uit wijkbewoners die bij dat onderwerp betrokken zijn. De werkgroepen brengen verslag uit aan het platform.


>> Bekijk de wijkplatformbijeenkomsten

>> Bekijk het archief