SBO De Schakel en Zwerfafval

Om kinderen bewust en medeverantwoordelijk te maken voor het schoonhouden van hun schoolomgeving heeft de gemeente voor het eerst een convenant hiervoor gesloten met een basisschool. Op donderdag 6 november bekrachtigden Ronald Bouwman, directeur van SBO De Schakel en Peter Bot, wethouder Afvalbeheer en Natuur- en Milieu-educatie afspraken over een gedeelde verantwoordelijkheid voor milieuvoorlichting en in het bijzonder het opruimen van zwerfafval.
De school ontwikkelt een meerjarenplan om kinderen voor te lichten over het belang van een goede kwaliteit van hun leefomgeving. Leerlingen in de bovenbouw zorgen twee keer per maand voor het opruimen van zwerfafval rond de school. De gemeente schenkt een stimuleringsbijdrage van 1.000 euro en faciliteert de school met materialen voor het opruimen van zwerfafval. Op 21 november tekent ook basisschool De Westwijzer een convenant.
Wethouder Peter Bot werd hartelijk ontvangen op De Schakel. De kinderen hadden zelf een lied gemaakt over het thema zwerfafval: het Zwerfafvallied.
Peter Bot: “Dat de school zich verantwoordelijk voelt voor de leefomgeving uit zich niet alleen in het schoonhouden van de buurt maar ook door betrokkenheid voor de buurt. De Schakel hecht veel waarde aan goede contacten met de buurtbewoners onder het mom ‘Wie goed doet, goed ontmoet’. Van de bijdrage van de gemeente gaan leerlingen in de keuken van de school één keer per twee maanden koken voor oudere mensen in de buurt. Een prima voorbeeld van actief burgerschap dat de schoolleiding de kinderen al jong bijbrengt.”

 

De School

De School

Het convenant

Het convenant

Convenant getekend

Convenant getekend

De ploeg, het lied en de wethouder

De ploeg, het lied en de wethouder

Zingen

Zingen

Klaar om te beginnen

Klaar om te beginnen

Proberen ?

Proberen ?

mmmmmmm !!!!!!

mmmmmmm !!!!!!