De Buurt

Screen Shot 2014-08-24 at 13.01.59Bankras/Kostverloren is in de jaren vijftig en zestig vanuit één concept bedacht. Het is een typische zestiger jaren wijk met vier verwante woonbuurten met vooral eengezinswoningen, omringd door hoge flats.

Centraal door de wijk loopt een parkstrook gekoppeld aan water, met voetpaden en verbindingen naar de buurten. Bewoners van de nieuwe bebouwing aan de oostrand kijken op het open landschap van de Middelpolder.

Tussen de twee noordelijke woonbuurten ligt het winkelcentrum Kostverloren en tussen de twee zuidelijke woonbuurten ligt het winkelcentrum Bankrashof.