Bezoek van burgemeester Van ’t Veld aan Bankras/Kostverloren

IMG_7065Op dinsdag 18 november stond het bezoek aan de wijken Bankras en Kostverloren op het programma. Rond half 4 werd burgemeester Mirjam van ’t Veld hartelijk ontvangen door het bestuur van het wijkplatform in wijkcentrum Alleman. Voorzitter Wilma Driessen vertelde in het kort wat er speelt in de wijk. Daarna ging het gezelschap op de fiets de wijk in. De tocht begon bij de skatebaan, die er netjes en verzorgd bij lag. De skatebaan trekt veel jongeren, deze voorziet duidelijk  in een behoefte. Vervolgens door naar de buurtmoestuin in de Operabuurt. De burgemeester vond dit een mooi initiatief. “Goed om te zien dat buurtbewoners samenwerken in deze moestuin om groenten en fruit te telen. Niet alleen gezond, maar ook gezellig om met elkaar bezig te zijn. ” Daarna verder op de fiets naar het Buurtkunstproject ‘De Notenbalk’ aan de Oranjebaan. Kunstenares Nicole van Buuren licht het project toe. Een ander kunstproject wordt toegelicht door Jeltje van Houten. Ook dit kunstwerk, getiteld ‘De deuren staan open’, is gemaakt door en voor bewoners en staat in de openbare ruimte. Tenslotte nam het gezelschap nog een kijkje bij de toren tegenover de Albert Heijn, waar starterswoningen worden gebouwd. Terug in het wijkcentrum Alleman, sprak de burgemeester met  diverse inwoners van de wijk. De burgemeester kijkt terug op een geslaagd wijkbezoek.